Posest
55.000 € (62 €/m2)
Velike Lašče 1589/11 k.o. Velike Lašče, Velike Lašče, Slovenia
Slike
Map
Street View
Tloris

Kupi nepremičnino brez provizije

Opis

Parcela predstavlja stavbno zemljišče na sončnem predelu ravninskega dela terena med regionalno cesto in potokom Čerešca, ki poteka ob vzhodni meji. Parcela je trapezaste oblike z daljšo osjo v smeri S-J. Ima urejen dostop iz smeri regionalne ceste. Parcela je namenjena za stanovanjsko gradnjo ter komunalno urejena s priključki na javno omrežje vodovoda in elektrike. Kanalizacija predvideva priklop na malo čistilno napravo. Pravnomočno GD dovoljuje gradnjo enostanovanjske hiše tlorisa 11,3 x 14,5 m, tlorisne neto površine 180 m2, višinskega gabarita P+M z dvokapno streho orientacije SV-JZ. Na parceli so zgrajeni pasovni temelji, ki so zasuti z zasipnim materialom.
Objavljena cena je fiksna in vključuje veljavno GD s plačnim komunalnim prispevkom ter zgrajene temelje.

Opis lokacije

Mirna, sončna lokacija na ravninskem območju med bližnjimi griči . Parcela se nahaja med regionalno cesto V. Lašče-Lužarji-Nova Vas in potokom Čerešca. Okolico tvorijo zelene površine bližnjih travnikov in gozdne površine, ki se dvigujejo po pobočjih vzhodno od potoka.